دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1401، صفحه 1-130 (شماره 15) 
رابطه سبک زندگی اسلامی با صبر در جوانان

صفحه 61-79

افسون ملازاده نوران؛ مهرانگیز شعاع کاظمی