نقش میانجی خودکنترلی و معنای زندگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارض زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

از جمله مشکلات زوجین، تعارضات زناشویی است که در صورت حل‌وفصل نشدن می‌تواند زمینه‌ساز طلاق گردد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکنترلی و معنای زندگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و تعارض زناشویی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است که در قالب الگویابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیة افراد متأهل ساکن شهرستان به‌شهر بودند که از این بین ۲۲۵ نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند که پس از اجرا، ۲۰۵ پرسشنامه جمع‌آوری شد. از پرسشنامه‌های سبک زندگی اسلامی، تعارض زناشویی، خودکنترلی و معنای زندگی به منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نرم‌افزار SPSS و AMOS برای بررسی برازش مدل و روش بوت استرپ در برنامه ماکرو، پریچر و هایز (۲۰۰۸) برای بررسی نقش متغیرهای میانجی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد الگوی ساختاری پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است و تمامی متغیرهای برون‌زا و میانجی می‌توانند ۴۹ درصد از تغییرات تعارضات زناشویی را پیش‌بینی کنند که این میزان در حد متوسط است؛ همچنین خودکنترلی و معنای زندگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و تعارض زناشویی نقش میانجی‌گرانه دارند. بنابراین، سبک زندگی اسلامی، خودکنترلی و معنای زندگی از عوامل مؤثر در کاهش تعارض زناشویی هستند که مشاوران و روان‌شناسان می‌توانند از آن برای کاهش و جلوگیری از طلاق استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediatory Role of Self-Control and Meaning of Life in the Relationship between Islamic Lifestyle and Marital Conflicts

نویسندگان [English]

 • Zinat Lotfi Amiri 1
 • Amir Qorbanpur Lafmejani 2
 • Ali Pursafar 3
1 Graduate in Family Counseling, Department of Educational Sciences and Counseling, Gilan University, Rasht, Iran.
2 . Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Counseling, Faculty of Literature and Human Sciences, Gilan University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Literature and Human Sciences, Gilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Of couples’ problems are marital conflicts that, if not settled, can make the way for divorce. With this issue in mind, the present study aims to examine the mediatory role of self-control and meaning of life in the relationship between Islamic lifestyle and marital conflicts. As a correlational descriptive research, the study was conducted using the structural equation modeling. The statistical population consisted of every married individual inhabiting the city of Behshahr, Iran, of whom a total of 225 were selected using the convenience sampling technique. After Islamic Lifestyle, Marital Conflict, Self-Control and Meaning of Life questionnaires were administered for collection of data, 205 questionnaires were collected. SPSS and AMOS were used to examine goodness of fit, and bootstrapping in Macro (Preacher and Hayes 2008) to examine the role of mediator variables. The results showed that the structural model of the research enjoys a desirable goodness of fit and all exogenous and mediator variables can account for 49 percent (so, nearly 50 percent) of marital conflicts. Furthermore, self-control and meaning of life play a mediatory role in the relationship between Islamic lifestyle and marital conflict. Therefore, Islamic lifestyle, self-control and meaning of life are among the factors in preventing divorce and reducing divorce rates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marital conflict
 • self-control
 • Islamic lifestyle
 • meaning of life
 • divorce
 1. اشتاد، الهام. ۱۳۸۸. بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتوروانپزشکی تهران.
 2. الهی محمد، فاطمه ملائی، مهری جلالی ریگی، محسن فولادی، و نرگس مومن جو. ۱۴۰۱. نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی و سرسختی روان‌شناختی در میزان تعارضات زناشویی. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۶ (۲): ۱۱-۱۹.
 3. اعتصامی‌نیا، حسن، رحیم ناروئی نصرتی، و محمدرضا احمدی. ۱۳۹۴. رابطه جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان و تحول اخلاقی. روانشناسی و دین ۸ (۱): ۱۱۵-۱۲۸.
 4. اصحابی، سیده اکرم، مژگان فیروزبخت. ۱۴۰۱. رابطه دین‌داری با معناداری زندگی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بابل در دوران شیوع کووید-۱۹. دین و سلامت ۱۰ (۱): ۴۶-۵۴.
 5. آرین پور، ملیحه، فاطمه شهابی‌زاده، و سیدعبدالمجید بحرینیان. ۱۳۹۳. رابطه بین هوش معنوی، خودکنترلی، اضطراب و اعتیاد به تلفن همراه. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 6. باقریان، مهرنوش، و سعید بهشتی. ۱۳۹۰. بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر سازگاری زناشویی زوجین. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی (فرهنگ مشاوره) ۲ (۶): ۷۳-۸۹.
 7. بدیع، علی، معصومه جلالی، و سمیه عبودی. ۱۳۹۰. بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت زناشویی. مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی روانشناسی دین و فرهنگ. تهران: دانشگاه تهران و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره.
 8. براتی، طاهره، و باقر ثنایی.۱۳۷۵. پرسشنامه تعارض زناشویی. در ب. ثنایی (گردآورنده)، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج (ص۵۵-۵۸). تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
 9. برزگر خضری، رسول، و آناهیتا خدابخشی کولایی. ۱۳۹۶. رابطه خودکنترلی و جهت‌گیری مذهبی با نگرش به روابط قبل از ازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط‌کریم. مجلة پژوهش در دین و سلامت ۳ (۴): ۱۸-۵.
 10. بیات، سمانه. ۱۳۹۵. بررسی رابطه باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی با واسطه‌گری سبکهای حل تعارض و بخشودگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
 11. پیشگر، زری، سمنون مرتضی، سید محمداسماعیل سیدهاشمی، عنایت‌الله شریفی. ۱۳۹۸. معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند ان با سبک زندگی. پژوهش‌های اعتقادی کلامی ۹(۳۶): ۲۴۷-۲۶۳.
 12. ثنایی ذاکر، باقر. ۱۳۸۷. نقش خانواده‌های اصلی در ازدواج فرزندان. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره (۱): ۲۱-۴۶.
 13. ثنایی، باقر. ۱۳۷۹. مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 14. جاودان، موسی، نسیبه پوردادخدایی، و عبدالله فروزانفر. ۱۴۰۲. رابطه آینده‌نگری، خودمهارگری و سبک زندگی اسلامی با هویت دینی نوجوانان. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۷ (۱): ۵۸-۶۷.
 15. حبیبی، آرش، و مریم عدن‌ور. ۱۳۹۶. آموزش کاربردی نرم‌افزار LISREL. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 16. خدایاری فرد، محمد، روح‌الله شهابی، و سعید اکبری زردخانه. ۱۳۸۸. دینداری، خودکنترلی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی ۱۰ (۳۴): ۱۱۵-۱۳۰.
 17. دهداری، طاهره، رسول یاراحمدی، محمدحسین تقدیسی، ریحانه دانشور، و جمال احمدپور. ۱۳۹۲. ارتباط بین داشتن معنا در زندگی با وضعیت استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران ۱ (۳): ۸۳-۹۲.
 18. رجب‌‌نژاد، محمدرضا، یحیی حاجی، امیرمهدی طالب، و سعید رجب‌نژاد. ۱۳۹۲. بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر حیات طیبه در قرآن. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۱ (۱): ۹-۲۶.
 19. رجب نژاد، محمدرضا، سعید رجب‌نژاد، امیرمهدی طالب، غلامرضا کردافشار، و ابراهیم حاجی. ۱۳۹۵. بررسی و تحلیل مفهوم و معنای زندگی و مرگ و جنبه‌های گوناگون آن در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۱ (۳): ۵۶-۶۸.
 20. رزم‌گر، مهسا، و محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد. ۱۳۹۹. نقش سبک‌های حل تعارض در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان متأهل با میانجی‌گری خودکنترلی. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه ۱۱ (۴): ۷۱-۹۲.
 21. رمضانی فتاتویی، صدیقه. ۱۳۹۴. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 22. زارعی، محمد، علی محمد نظری، و کیانوش زهراکار. ۱۳۹۹. بررسی رابطه بخشش و جهت‌گیری مذهبی با تعارض زناشویی. مجله پژوهش در دین و سلامت ۶ (۲): ۸۷-۹۹.
 23. سالاری‌فر، محمدرضا.۱۴۰۰. مهارت‌های زناشویی با نگرش به منابع اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.
 24. سجادی‌پور، فریده سادات. ۱۳۹۶. اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر سلامت روانی و تعارضات زناشویی زوجین. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۲ (۱): ۱۴۶-۱۵۳.
 25. سراج‌زاده، سید حسین، و فرشید رحیمی. ۱۳۹۲. رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی. راهبرد فرهنگ (۲۴): ۷-۳۰.
 26. شاکرمی، محمد، رضا داورنیا، کیانوش زهراکار، و رضوانه طلائیان. ۱۳۹۴. اثربخشی زوج‌درمانی گروهی راه‌حل محور بر بهبود کیفیت روابط زناشویی. مجله علوم پزشکی رازی ۱۲ (۱۲۱): ۱-۱۳.
 27. شادکام، حسن؛ ابوالقاسم یعقوبی، فیروزه زنگنه مطلق، ذبیح پیرانی، و حسین محققی. ۱۴۰۱. طراحی مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس معنا و امید به زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۶ (۴): ۱۸۷-۱۹۵.
 28. شریعتی، سید صدرالدین. ۱۳۹۲. درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی ۴ (۱۳): ۱-۱۰.
 29. شریفی رنانی، مهدی، و محمدرضا احمدی. ۱۳۹۶. رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی، رضایت از زندگی و افسردگی در زنان خانه‌دار شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی (۳): ۸۵-۱۰۱.
 30. شیرمحمدی، فاطمه، طاهره الهی، و لقمان ابراهیمی. ۱۴۰۰. اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر مدیریت تعارضات بین فردی و راهبردهای مسئله گشایی در میان زنان دارای مشکلات زناشویی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دوره ۱۵، شماره ۲ (۵۸): ۲۴۹-۲۷۱.
 31. صف‌آرا، مریم، مهناز لطفی، مه سیما پورشهریاری، و مریم سلگی. ۱۳۹۸. همبستگی عشق و صمیمیت زوجین با بهداشت روان زنان متأهل: با تأکید بر شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در همسرداری. فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ۳ (۲): ۹۹-۱۰۳.
 32. صدر، محمدمهرداد؛ یوسفاعظمی، عبدالله معتمدی، راهله سیاه کمری، و پیمان شریفی. ۱۳۹۷. بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس، هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان. نشریه روان پرستاری ۶(۲): ۱۲-۲۲.
 33. عطادخت، اکبر، جواد هاشمی، و علی جسارتی. ۱۳۹۵. نقش میزان پایبندی زنان خانواده‌ها به سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی تعارضات خانوادگی. دوفصلنامه پژوهش‌های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده ۴ (۱): ۶۶-۴۹.
 34. عنایت پور، محسن، محمدرضا جهانگیرزاده، و حسن تقیان. ۱۳۹۸. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین دینداری و بهزیستی روان‌شناختی. دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی ۲ (۲): ۹۷-۱۱۳.
 35. قاسمی مقدم، کبری، عبدالله شفیع‌آبادی، و اصغر شریفی. ۱۳۹۹. تعارضات زناشویی و نیازهای اساسی: نقش میانجی معنویت. روانشناسی بالینی و شخصیت ۱۸(۲): ۵۵-۶۵.
 36. قربانعلی‌پور، مسعود، حجت اله فراهانی، احمد برجعلی، و لیلا مقدس. ۱۳۸۷. تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی. مطالعات روان‌شناختی ۴ (۳): ۵۷-۷۲.
 37. کاظمیان مقدم، کبری، مهناز مهرابی‌زاده هنرمند، علیرضا کیامنش، و سیمین حسینیان. ۱۳۹۵. نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. مجله روانشناسی خانواده ۳ (۲): ۷۱-۸۲.
 38. کاویانی، محمد. ۱۳۸۸. طرح نظریه سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسلام و ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
 39. کاویانی، محمد. ۱۳۹۰. کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی. روانشناسی و دین ۴ (۲): ۲۷-۴۴.
 40. کجباف، محمدباقر، پریناز سجادیان، محمد کاویانی، و حسن انوری. ۱۳۹۰. رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان. روان‌شناسی و دین ۴ (۴): ۶۱-۷۴.
 41. محمودفخه، هیمن. ۱۳۹۷. پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد. ۴ (۱۳): ۳۹-۵۵.
 42. معدنی، فهیمه، و نازیا سادات ناصری. ۱۳۹۶. اثربخشی معنادرمانی بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار. کنگره بین‌المللی بهداشت روان و علوم روان‌شناختی، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 43. موسوی مقدم، سید رحمت‌الله، سهیلا هوری، عباس امیدی، و ندا ظهیری خواه. ۱۳۹۳. بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم‌های دفاعی در دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه. فصلنامه علوم پزشکی ۲۵ (۱): ۶۴-۵۹.
 44. مهدوی کنی، محمدسعید. ۱۳۸۷. دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 45. هنرجو، صلاح‌الدین. ۱۳۹۸. رابطه معنا و هدف در زندگی، با مدیریت حل تعارض و سازگاری زناشویی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم.
 46. یوسفی، ناصر، و محمدعلی کیانی. ۱۳۹۱. تأثیر گشتالت درمانگری و معنا درمانگری بر کاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده (۱):۱۵۰-۱۵۸.

 

 1. Brogaard, B., and Smith, B. 2005. On Luck, Responsibility and the Meaning of Life. Philosophical papers 34(3): 443-458.
 2. Burdette, A. M., Ellison, C. G., Sherkat, D. E., and Gore, K. A. 2007. Are there religious variations in marital infidelity? Journal of Family issues 28(12): 1553- 1581.
 3. Chin, W. W. 1998. The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research 295(2): 295-336.
 4. Cheung, A. K., Chiu, T. Y., and Choi, S. Y. 2022. Couples’ self-control and marital conflict: Does similarity, complementarity, or totality matter more?. Social Science Research 102, 102638.
 5. Damasio, B. F., Melo, R. L. P. D., and Silva, J. P. D. 2013. Meaning in life, Psychological well- being and quality of life in teachers. Paideia (Ribeirao Preto) 23(54): 73-82.
 6. Haj Abootalebi, N., Ghanbari, S., Rasoliyan, B., and Aghel Masjedi, M. 2021. Investigating the Relationship between Self-control and Perceived Social Support with Marital Intimacy among Married Female Students. Journal of Modern Psychology 1(2): 62-74.
 7. Isanejad, O., Amani, A., Azizi, A., and Azimifar, S. 2016. The relationship between personality factors, self-control and marital coping strategies with marital conflict. International Journal of Behavioral Sciences 9(4), 233-239.
 8. Kalantarkousheh, S. M., and Hassan, S. A. 2010. Function of life meaning and marital communication among Iranian spouses in Universiti Putra Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences 5: 1646-1649.
 9. Karairmak, O. and Duran, N. 2008. Gender differences in attachment styles regarding conflict handling behaviors among Turkish late adolescents. International Journal for the Advancement of counselling 30(4): 220-234.
 10. Karremans, J. C., Pronk, T. M., and Wal, R. C. 2015. Executive control and relationship maintenance processes: An empirical overview and theoretical integration. Social and Personality Psychology Compass 9: 333-347.
 11. kazemianmoghadam, K., mehrabi zadeh honarmand, M., and kiamanesh, A. 2018. The casual relationship of differentiation, meaningful life, and forgiveness with marital disaffection by mediating role of marital conflict and marital satisfaction. Psychological Methods and Models 9(31): 131-146.
 12. Klein, N. 2016. Prosocial behavior increases perceptions of meaning in life. The Journal of Positive psychology 12(4): 354-361.
 13. Kline, R. 2016. Data preparation and psychometrics review. Principles and practice of structural equation modeling. 4th edition. New York, NY: Guilford. pp. 64-96.
 14. Krok, D. 2015. The role of meaning in life within the relations of religious coping and psychological well-being. Journal of religion and health 54: 2292-2308.
 15.  
 16. Mahoney, A., Pargament, KI., Jewell, T., Swank, A.B., Scott, E., Emery, E., and Rye, M. 1999. Marriage and the Spiritual Realm: the Role of Proximal and Distal Religious Constructs in Marital Functioning. Journal of Family Psychology 13(3): 321-338.
 17. Marcus, Z. J., and McCullough, M. E. 2021. Does religion make people more self-controlled? A review of research from the lab and life. Current opinion in psychology 40: 167-170.
 18. McCullough, M. E., and Willoughby, B. L. 2009. Religion, Self-Regulation, and Self-control: Associations, Explanations, and Implications. Psychological Bulletin 135: 69-93.
 19. Rounding, K., Lee, A., Jacobson, J. A., and Ji, L. J. 2012. Religion replenishes self-control. Psychological science 23(6): 635-642.
 20. Rounding, K. 2015. Religion and Self-Control. Doctoral dissertation, Queen's University.
 21. Sarebanha, F., Zahrakar, K., and Nazariy, A. M. 2015. Association between a value system and marital commitment along couple burnout in nurses. Journal of Occupational Health and Epidemiology 4(2): 107-115.
 22. Schnell, T. 2011. Individual differences in meaning-making: Considering the variety of sources of meaning, their density and diversity. Personality and Individual Differences 51(5): 667-673.
 23. Sepehrian, L., and Dokanheeifard, F. 2017. Effect of brief self-regulation couple therapy in conflict resolution and couple burnout. Journal of Research and Health 7(6): 1104-1110.
 24. Smith, C. 2003. Theorizing Religious Effects among American Adolescents. Journal for the scientific study of Religion 42: 17- 30.
 25. Steger, M.F., Frazier, P., Oishi, S., and Kaler, M. 2006. The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and reach for meaning in life. Journal of counseling psychology 5: 128-137.
 26. Tangney, J. P., Baumeister, R. F., and Boone, A. L. 2004. High self-control predicts Good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of personality 72(2): 271-324.
 27. Tasew, A. S., and Getahun, K. K. 2021. Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia. Cogent Psychology 8(1): 1903127.
 28. Trevino, K. M., Pargament, K. I., Cotton, S., Leonard, A. C., Hahn, J., Caprini-Faigin, C. A., and Tsevat, J. 2010. Religious coping and physiological, psychological, social, and spiritual outcomes in patients with HIV/ AIDS: Cross-sectional and longitudinal findings. AIDS and Behavior 14(2): 379-389.
 29. Unger, A., Bi, C., Xiao, Y. Y., and Ybarra, O. 2016. The revising of the Tangney Self‐control Scale for Chinese students. PsyCh journal 5(2): 101-116.
 30. Vohs, K. D,. Finkenauer, C., and Baumeister, R.F. 2011. The Sum of Friends and Lovers self-control scores predicts Relationship Quality. Social Psychological and Personality Science 2(2): 138-145.
 31. Yee Ho, M., Cheung, F. M., and ShoFai-Cheung, S. F. 2010. The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences 48(5): 658-663.
 32. Bandura, A. 2005. The primacy of self- regulation in health promotion. Applied psychology 54(2): 54-245.