اخبار و اعلانات

فراخوان مقالات علمی -پژوهشی در حوزه سبک زندگی

پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به منظور فراهم‌آوردن عرصه‌ای برای تولید و مبادلة‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مؤسسات و مراکز علمی‌ در زمینه مسائل سبک زندگی، ایجاد فرصت برای تبادل نظر و تضارب آراء، ارتقای سطح پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در علوم مرتبط با حوزه سبک زندگی و نیز ایجاد وحدت‌رویه در ادبیات علمی در حوزه سبک زندگی، دوفصل‌نامه علمی - پژوهشی «پژوهش‌نامه سبک زندگی» را منتشر می‌کند. از موضوعات این نشریه بدین موارد می توان اشاره کرد: تعریف سبک زندگی، مؤلفه­‌ها و موضوع آن به‌عنوان یک دانش الگوهای رفتاری بازشناسی رفتار‌های سبک ...

مطالعه بیشتر