درباره نشریه

پژوهش‌نامه سبک زندگی به منظور نشر پژوهش‌های بدیع و اصیل با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشکده، ایجاد امکان مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی و دانش‌پژوهان در فعالیت‌های پژوهشی و تقویت ارتباط با مراکز علمی داخل و خارج کشور و همچنین گسترش مرزهای دانش در زمینه سبک زندگی، منطبق بر آیین‌نامه «کمیسیون بررسی نشریات علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» شورای عالی حوزه‌های علمیه، تدوین شده است.

 

 عنوان نشریه

پژوهش‌نامه سبک زندگی

 صاحب امتیاز

پژوهشکده سبک زندگی اسلامی (دکتر محمّدتقی فعّالی)

شاپای چاپی

2476-3101

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 محل انتشار

ایران - قم

 اولین شماره

1394

حوزه تخصصی

سبک زندگی

 وضعیت دسترسی

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است. 

هزینه انتشار مقاله

هزینه داوری 6,000,000 ریال و هزینه چاپ 20,000,000 ریال

نوع داوری

دوسو ناشناس

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

پژوهش‌نامه سبک زندگی از سال 1396 حائز رتبه علمی ـ پژوهشی از «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» شورای عالی حوزه‌های علمیه شده است.

 مشابهت‌یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

در صورتی که مقاله در سامانه سمیم نور بیش از  15 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.