راهنمای نویسندگان

دانلود شیوه‌نامه نگارش مقاله علمی ـ پژوهشی «پژوهش­نامه سبک زندگی»

نویسنده گرامی

 فایل شیوه‌نامة نگارش مقالات نشریه را از طریق لینک بالا دریافت کنید.

 پاسخ‌گویی فقط از طریق ایمیل مجله

 journal@manaviyat.ir

  تمام مراحل داوری و اصلاحات، در میز کار کاربران در سامانه قابل رؤیت است.

 

تذکر

پس از بررسی اولیه و تأیید مقاله توسط هیئت تحریریه، نویسنده موظف است هزینه داوری به مبلغ 6/000/000 ریال را به شماره حساب 0109915148000 یا شماره کارت 6037991899517993 نزد بانک ملی به نام مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین واریز کرده و فایل PDF یا تصویرِ رسید پرداختی را از طریق سامانه ارسال کند.

لازم به ذکر است در صورت تأیید نهایی مقاله توسط هیئت تحریریه پس از داوری و اصلاحات، مبلغ 20/000/000 ریال بابت انتشار مقاله از نویسنده دریافت خواهد شد.

 

 

 

 درباره دوفصلنامه

خط‌ مشی

 پژوهش‌نامه سبک زندگی، محلی برای نشر پژوهش‌های بدیع، اصیل و علمی در موضوعات مرتبط با سبک زندگی است. راهبرد اساسی این نشریه، تبیین و ارائه دیدگاه‌های اسلامی در موضوعات و مسائل سبک زندگی و نیز نقد سبک زندگی غربی است.

  اهداف

 مهم‌ترین اهداف پژوهش‌نامه سبک زندگی عبارت‌اند از:

 1) تولید ادبیات دینی و اسلامی در موضوعات و مسائل سبک زندگی؛

 2) آسیب‌شناسی و تبیین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های مختلف سبک زندگی؛

 3) بازشناسی و نشر یافته‌های علمی اندیشمندان در موضوعات سبک زندگی؛

 4) ارائه یافته‌های نوین پژوهشی اندیشمندان داخلی در موضوعات و مسائل سبک زندگی؛

 5) نقد و بررسی سبک زندگی غیردینی و غربی؛

 6) نقد و بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان پیرامون موضوعات و مسائل سبک زندگی.

  راهنمای نگارش مقالات

 1) مطالب مقاله علمی- پژوهشی باید مستند، مستدل و مشتمل بر سخن تازه و بدیع بوده، با استفاده از منابع اصیل و معتبر و با رعایت اصول نگارشی و مشتمل بر این ساختار تألیف شود:

 عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، طرح مسأله (اهداف پژوهش، روش تحقیق، چارچوب نظری و سوالات تحقیق)، بدنه اصلی مقاله، نتیجه، منابع و مآخذ.

 2) ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، در پایان نقل قول یا موضوع استفاده‌شده، داخل پرانتز آورده شود. شیوه‌ ارجاع کتب فارسی به‌صورت: (نام خانوادگی مؤلف سال نشر، جلد، صفحه)، در مقالات فارسی به‌صورت (نام خانوادگی مؤلف سال نشر) و برای منابع لاتین به شکل: (سال نشر نام خانوادگی مؤلف) نوشته شود.

 3) زبان نشریه، فارسی است و نقل قول‌های داخل متن باید به زبان فارسی بیاید؛ مگر آنکه صورت یک عبارت در زبان دیگر، موضوعیت داشته باشد. ترجمه آیات و روایات در متن مقاله و اصل آنها در پاورقی ذکر شود.

 4) در پایان مقاله (کتاب‌نامه)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به‌طور جداگانه و به‌صورت زیر ارائه شود:

 ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. تاریخ چاپ. نام کتاب (تعداد جلد). نام مترجم. محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ (اگر باشد).

 ـ هارت ناک، یوستوس. 1351. ویتگنشتاین. ترجمة منوچهر بزرگمهر. تهران: انتشارات خوارزمی، چ دوم.

 ـ Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. press of  England.

 ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه سال نشریه(شماره نشریه): صفحات.

 ـ بنی اسدی، نازنین. 1383. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی 34(2): 65-96.

 ـ Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website. British Journal of Educational Technology 29(3):267-270.

 5) ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی همراه مقاله ارسال شود.

 6) مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به‌صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع، متوجه نویسندگان خواهد بود.

 7) هیئت تحریریه در قبول، رد و ویرایش مطالب آزاد است. مسئولیت مطالب و محتوای مقالات، به عهده نویسنده است.