دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1400، صفحه 1-156 (شماره 13) 

علمی - پژوهشی

تأثیر سبک زندگی «مسرفانه» بر ساحات وجودی انسان از نگاه قرآن (با رویکرد تحلیل شبکه مضامین)

صفحه 9-41

محمدتقی بقائی زاده تفت؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی


الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز با مخالفان بر اساس سبک زندگی اسلامی

صفحه 61-74

سید محمد امام؛ سید محمدرضا امام؛ محمدمهدی کریمی‌نیا؛ محمدحسین بیاتی