دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 
3. تبیین نقش تغذیه بر اخلاق و سلامت روان در رهیافت سبک زندگی اسلامی

صفحه 35-54

حسن روشن؛ غلامرضا نورمحمدی؛ سیدمجید نظام‌الدینی


4. ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر سبک زندگی نشاط‌محور

صفحه 55-82

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ ندا خداکرمیان گیلان