پژوهشکدة سبک زندگی اسلامی به منظور پرکردن خلأ تولید اندیشه در حوزة مباحث سبک زندگی اسلامی و در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت ایجاد تمدّن اسلامی که همان آرمان نظام جمهوری اسلامی است و به‌حق، همة ابعاد وجودی فرد و جامعه را پوشش می‌دهد و نیز در راستای تقویت‌ جریان مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مؤسسات و مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ با اهداف زیر اقدام به انتشار دوفصل‌نامه «پژوهش‌نامه سبک زندگی» می‌کند. این نشریه که به صورت دوفصل‌نامه منتشر می‌شود، حاوی جدیدترین یافته‌ها در حوزة سبک زندگی اسلامی – ایرانی است. 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-178 

علمی - پژوهشی

2. سبک زندگی در پرتو قرآن

صفحه 9-39

مجید کافی


6. بررسی شاخص های ارتباط کلامی با نامحرم با رویکرد سبک زندگی اسلامی

صفحه 111-125

احمد مرادخانی؛ سمیه رستمی؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ سیدمحمد شفیعی مازندرانی


7. مؤلفه‌های لذت‌بری سعادت‌نگر بر اساس منابع اسلامی: تدوین یک مدل مفهومی

صفحه 127-161

مهدی عباسی؛ رحیم ناروئی نصرتی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدکامران قریشی