پژوهشکدة سبک زندگی اسلامی به منظور پرکردن خلأ تولید اندیشه در حوزة مباحث سبک زندگی اسلامی و در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت ایجاد تمدّن اسلامی که همان آرمان نظام جمهوری اسلامی است و به‌حق، همة ابعاد وجودی فرد و جامعه را پوشش می‌دهد و نیز در راستای تقویت‌ جریان مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مؤسسات و مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ با اهداف زیر اقدام به انتشار دوفصل‌نامه «پژوهش‌نامه سبک زندگی» می‌کند. این نشریه که به صورت دوفصل‌نامه منتشر می‌شود، حاوی جدیدترین یافته‌ها در حوزة سبک زندگی اسلامی – ایرانی است. 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 

3. تبیین نقش تغذیه بر اخلاق و سلامت روان در رهیافت سبک زندگی اسلامی

صفحه 35-54

حسن روشن؛ غلامرضا نورمحمدی؛ سیدمجید نظام‌الدینی


4. ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر سبک زندگی نشاط‌محور

صفحه 55-82

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ ندا خداکرمیان گیلان