درباره نشریه

پژوهش‌نامه سبک زندگی به منظور نشر پژوهش‌های بدیع و اصیل با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشکده، ایجاد امکان مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی و دانش‌پژوهان در فعالیت‌های پژوهشی و تقویت ارتباط با مراکز علمی داخل و خارج کشور و همچنین گسترش مرزهای دانش در زمینه سبک زندگی، منطبق بر آیین‌نامه «کمیسیون بررسی نشریات علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» شورای عالی حوزه‌های علمیه، تدوین شده است.

تاکنون ۷ شماره از این نشریه و در هر شماره ۶ مقاله منتشر شده است. پژوهش‌نامه سبک زندگی از شماره ۵ حائز رتبه علمی ـ پژوهشی از «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» شورای عالی حوزه‌های علمیه شده است.

برخی از آمارهای استخراج‌شده از سامانه پژوهش‌نامه بدین شرح است:

تعداد مقالاتی که از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت ۹۸ دریافت شده است حدود ۲۰۰ مقاله بوده که رویکرد آن‌ها بدین شرح زیر است:
۴۸ درصد با رویکرد «دینی»، ۲۸ درصد با رویکرد «روان‌شناسی»، ۹ درصد با رویکرد «جامعه‌شناسی»، ۸ درصد با رویکرد «ماهیت و چیستی سبک زندگی» و مابقی با رویکرد «بهداشتی، اقتصادی و پزشکی» به مقوله سبک زندگی پرداختند.
گفتنی است که ۸۰ درصد مقالات دریافتی، پژوهش‌های «کیفی» و ۲۰ درصد آن «پیمایشی و کمی» بوده است.

درصد مشارکت نویسندگان براساس رتبه علمی در پژوهشنامه بدین ترتیب بوده است:
۳۰ درصد نویسندگان دارای رتبه علمی «کارشناسی ارشد و سطح 3 حوزه»، ۳۱ درصد با رتبه علمی «استادیاری»، ۱۵ درصد با رتبه علمی «دانشیاری»، ۱۹ درصد «دانشجوی دکتری» و ۵ درصد نویسندگان هم با رتبه علمی «استاد تمام» در مقالات مشارکت داشته‌اند.
لازم به ذکر است که ۷۱ درصد مقالات از مراکز دانشگاهی و مابقی از مراکز حوزوی به سامانه پژوهشنامه ارسال شده است.
همچنین طی ۱۵ ماه گذشته به طور میانگین تعداد ۹ مقاله در ماه برای سامانه ثبت شده است.
پراکندگی جغرافیایی ارسال مقالات بدین‌گونه است که ۴۰ درصد مقالات ارسال شده از شهر قم بوده و مابقی بدین شرح است:
۲۵ درصد از تهران و ۳۵ درصد از سایر شهرهای استان‌هایی از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کرمان، مازندران، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، یزد، کردستان و چهار محال بختیاری.