نسبت «سبک زندگی» و «معنای زندگی» در اندیشه آلفرد آدلر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدرسی معارف اسلامی، پژوهشگر حوزه علمیه قم، قم، ایران

چکیده

از منظر روانشناسی آلفرد آدلر معنای زندگی به مثابه شناخت زندگی و اهداف ناظر به آن در طول تاریخ بشر از دغدغه‌های اصلی وی بوده است. توجه به معنای زندگی از یک سو در آثار آدلر و توجه به سبک زندگی نه به عنوان رفتار و منش، بلکه به عنوان امری که همه رفتارها و تجربیّات انسانی (زندگی) را هدایت می‌کند و خود به واسطه خوی‌ها و منش فردی شکل گرفته، ما را نسبت به رابطه معنای زندگی و سبک زندگی در اندیشه آلفرد آدلر برمی‌انگیزاند؛ لذا در این مقاله با تمرکز بر دیدگاههای وی، به نسبت این دو مفهوم می‌پردازیم. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به رابطه بازنمایی سبک زندگی و معنای زندگی در اندیشه آدلری اشاره کرد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و بر اساس داده‌های برآمده از گردآوری کتابخانه‌ای به تحلیل مسئله اصلی مقاله پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alfred Adler on the Relation of Life Style to the Meaning of Life

نویسنده [English]

  • Mahdi Fadaii
چکیده [English]

According to Alfred Adler's psychology, the meaning of life as a discipline to know the life and its objectives has been one major concern of mankind during history. In his works, Adler has considered the meaning of life and life style, not as the manner or character, but as an issue to guide man's behaviors and experiences (life) which are formed through personal character and manners. This issue may drive our attention to the relation of the meaning of life to the style of life in Alfred's ideology. In what presented here, the author has dealt with the relation between the two concepts. The findings re-present the relation of meaning of life to the life style in Adler's point of view. The author has followed a descriptive analytic method by which he has relied on the library data to analyze the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life style
  • the meaning of life
  • the aim of life
  • Alfred Adler
  • re-presentation