ظرفیت‌شناسی روان‌شناسی برای سبک زندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانشناسی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

موضوع بحث «ظرفیت‌شناسی روان‌شناسی برای سبک زندگی» است. هدف این است که ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانش‌های دانش روان‌شناسی را برای تحلیل و تبیین مباحث و مسائل سبک زندگی به کار بریم. روش ما در این جستار «تحلیل محتوای کیفی» متون و منابع اصلی و کلاسیک روان‌شناسی است. داده‌های این پژوهش عبارتند از: برای توصیف، تبیین، پیش‌بینی، کنترل و تغییر رفتارها و الگوهای سبک زندگی می‌توانیم از روان‌شناسی رشد در بخش دوره‌ها، ابعاد و عوامل رشد؛ از روان‌شناسی شناختی در بخش احساس و ادراک، یادگیری، زبان، تفکر و حافظه؛ از روان‌شناسی شخصیت در بخش نیازها و انگیزه‌ها، پدیدآیی شخصیت، تفاوت‌های فردی و نظریه‌های شخصیت؛ از روان‌شناسی اجتماعی در مسائل نگرش، پیش‌داوری، جاذبه میان فردی، پرخاشگری و نفوذ اجتماعی و بالاخره از روان‌شناسی بالینی در مباحث روان‌سنجی، مقابله با اضطراب و فشار روانی، روش‌های اصلاح و تغییر رفتار و شیوه‌های روان‌درمانی استفاده کنیم.
نتایج این پژوهش این است که برای تحلیل و تبیین سبک زندگی از شاخه‌های مختلف روان‌شناسی باید بهره‌مند شد و با استفاده از اکثر مباحث و شاخه‌های روان‌شناسی می‌توان فهم درست‌تری از مسائل سبک زندگی پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zrfytshnasy psychology for lifestyle

نویسنده [English]

  • masud azarbayjani
چکیده [English]

In what follows, the author has studied the capacity ability and competence of psychology when used to analyze and explain the issues of life style. His method is to analyze the quality of the original literature and classic texts of psychology. The data of this research are: for description explanation prediction control and change of behaviors and examples
of life style,
we can use psychology of growth in different cycles of life, aspects and factors of growth; we can use psychology of personality in needs motives development of personality personal differences and theories of personality; we can use social psychology in attitude prejudgment interpersonal attraction aggressiveness and social influence; and lastly we can use bedside psychology in psychometric treating anxiety and mental pressure methods of amending behaviors and ways of psychotherapy.
The conclusion is that we can and must make use of different branches of psychology in description and explanation of life style thus a better understanding of the issues of life style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life style
  • psychology
  • knowing capacity
  • applied psychology