مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته معماری اسلامی.

چکیده

اسمِ شریفِ الله، جامع‌ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، به معنای خیرخواه و بخشنده می‌باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می‌توان گفت که احسان عصارة دین است.
محور مقاله حاضر نظریة احسان است. این نظریه به ما می‌گوید که احسان از یکسو مظهر جامع رحمان است و از سوی دیگر دینِ خالص بوده وجه جامع تمام ابعاد دین میباشد. این نظریه دارای مبانی مختلفی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف نظریة احسان، تلاش شده است مبانی و دلائل آن از منظر عرفان و قرآن تحلیل و بررسی گردد.
اسمِ شریفِ الله، جامع‌ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، به معنای خیرخواه و بخشنده می‌باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می‌توان گفت که احسان عصارة دین است.
محور مقاله حاضر نظریة احسان است. این نظریه به ما می‌گوید که احسان از یکسو مظهر جامع رحمان است و از سوی دیگر دینِ خالص بوده وجه جامع تمام ابعاد دین میباشد. این نظریه دارای مبانی مختلفی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف نظریة احسان، تلاش شده است مبانی و دلائل آن از منظر عرفان و قرآن تحلیل و بررسی گردد.
اسمِ شریفِ الله، جامع‌ترین اسم خداست. نام زیبای رحمان، به معنای خیرخواه و بخشنده می‌باشد. مظهر اسم رحمان، احسان است. از آنجا که دین براساس اسم جامع رحمان نازل شده است، می‌توان گفت که احسان عصارة دین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comprehensive act model in the Light the Qur’an and Mystcism

نویسندگان [English]

  • Muhammadtaqi Fa’ali 1
  • Mutahhareh Fa’ali 2
1
2
چکیده [English]

The divine name “Allah” is the most embracing name of Him. The fair name al-Rahman means benevolent and merciful. Al-Rahman manifests in the name “benevolent”. As religion is revealed according to the embracing name of al-Rahman, one may infer that benevolence is the core essence of religion.
The subject matter of this article is the theory of benevolence. The theory suggests that from one side benevolence is the manifestation of the all-embracing name of al-Rahman and from another side it is the pure religion embracing all dimensions of religion. There are different principles for this theory. In what follows, the author has tried to examine
the principles of and reasons for the benevolence theory in the light of the Qur’an and mysticism studying various aspects of it, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Harmonia of Names
  • the names of Beauty and Majesty
  • Joyous
  • residence
  • controlling
  • exaltation
  • giving thanks