اصول مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

سبک زندگی اسلامی مجموعه رفتارهای قابل‌مشاهده و بیانگرانانه است که به‌لحاظ نظری، معلول باورها و ارزش‌های اسلامی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان است. یکی از مؤلفه‌های اساسی در سبک زندگی اسلامی، چگونگی گذراندن عمر و مدیریت زمان است. مدیریت زمان مجموعه‌ای از مهارت‌ها برای اداره، کنترل و استفاده بهتر از وقت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اصول مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و روش تحلیل داده‌ها کیفی و از نوع استقرائی بوده است. جامعه تحقیق، متنی و شامل آیات و روایات بحارالانوار است که به صورت هدفمند و در راستای سؤالات تحقیق انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی شامل چهار اصل مهم هدف‌گذاری، اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و نظارت است. نتیجه آن‌که در سبک زندگی اسلامی به‌کارگیری اصول مدیریت زمان، استفاده بهتر از فرصت عمر را به دنبال داشته و تضمین‌کننده سعادت ابدی انسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of Time Management in the Islamic Lifestyle

نویسندگان [English]

 • Soraya Ghotbi 1
 • Farideh Jafari Arasalu 2
1 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Koranic and Hadith Sciences, Faculty of Human Sciences, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Graduate in Koranic and Hadith Sciences, Faculty of Human Sciences, Shahed University, Tehran: Iran.
چکیده [English]

Islamic lifestyle is a set of observable and expressive behaviors that, in theory, are the effects of Islamic beliefs and values in both individual and social dimensions of human life. A fundamental component of Islamic lifestyle is how one spends one’s life and manages one’s time. Time management is a set of skills in organizing, controlling and optimally using one’s time. The aim of the present study is to identify principles of time management in the Islamic lifestyle. In terms of its aim, this is a basic research, and has been conducted with the descriptive and analytic methods. The method of data analysis has been qualitative and inductive. Statistical population includes Koranic verses and Bihar al-Anwar’s hadiths which have been sampled purposively and in relation to the research questions. Research findings indicate that time management in the Islamic lifestyle includes four important principles: setting a goal, prioritizing, planning, and supervising. Thus, in the Islamic lifestyle application of those principles leads to a better usage of the opportunity for life and ensures human beings’ eternal happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic lifestyle
 • principle of time management
 • setting a goal
 • prioritizing
 • planning
 • supervising
 1. آذرنوش، آذرتاش. 1379. معجم اللغه العربیه المعاصر عربی- فارسی. تهران: نشر نی.
 2. ابن فارس، احمد. بی‌تا. معجم مقاییس اللغه. قم: مکتبة الاعلام الاسلامی.
 3. ابن منظور، محمد بن مکرم. 1414. لسان العرب. بیروت: دار صادر.
 4. ابویسانی، مرضیه. 1390. الگوها و راهکارهای قرآنی و روایی در مدیریت زمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران.
 5. الوانی، سید مهدی. 1386. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
 6. بستانی، فؤاد افرام. 1375. فرهنگ ابجدی. تهران: انتشارات اسلامی.
 7. پهلوان، منصور و حامد شریعتی نیاسر. 1390. مدیریت زمان از دیدگاه امام علی علیه‌السلام. پژوهش‌های نهج‌البلاغه. 31: 32-68
 8. تقوی، فاطمه سادات. 1391. مدیریت زمان از دیدگاه قرآن و سنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حوزه علمیه خراسان.
 9. خنیفر، حسین. 1390. مهارت‌های مدیریت زمان از دانش تا روش. قم: نصایح.
 10. دهخدا، علی اکبر. 1385. فرهنگ متوسط دهخدا. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 11. رابینز، استیفن پی و دیوید ای دی سنزو. 1379. مبانی مدیریت. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، محمدعلی محمد رفیعی، و بهروز اسراری ارشادی. تهران: دفتر پژوهشی فرهنگی.
 12. رابینز، آنتونی. 1390. نظام مدیریت زندگی، مدیریت زمان برای سریع‌تر به نتیجه رسیدن. تهران: نشر نسل نواندیش.
 13. رضایی زاده، محمود. 1388. بررسی تطبیقی خودمدیریتی امام خمینی و مدیران نظام اداری جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 14. رضاییان، علی. 1390. مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 15. زایورت، لوتار. 1379. مدیریت و برنامه‌ریزی وقت. ترجمه مهدی گلستان هاشمی. اصفهان: نشر غزل.
 16. سیمکی، صابر. 1388. درآمدی بر مدیریت زمان مبتنی بر آموزه‌های دینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت‌های حوزه‌های علمیه خواهران.
 17. طبیبیان، سید حمید. 1378. فرهنگ فرزان (فارسی به عربی). تهران: انتشارات فروزان.
 18. طریحی، فخرالدین. 1375. مجمع البحرین. تهران: مرتضوی.
 19. عمید، حسن. 1342. فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 20. فهری، سید ابوالحسن. 1380. فرهنگ المحیط، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
 21. قطبی، ثریا، هادوی، اصغر، رهنما، اکبر، و فاطمه باغانی. 1393. تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های اعتقادی سبک زندگی اسلامی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 18(3): 435-450.
 22. کازمایر، لئونارد. 1370. اصول مدیریت. ترجمه اصغر زمردیان و آرمن مهروژان. تهران: انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
 23. کلهر، فاطمه. 1388. مدیریت زمان. گزارش. 213: 27-26
 24. مجلسی، محمدباقر. 1375. بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. قم: انتشارات مؤسسه آل البیت.
 25. نفیسی، علی‌اکبر. 1343. فرهنگ نفیسی. تهران: مروی.