بررسی نظام آراستگی در هتل با تأ کید بر سازماندهی و مدیریت هتل بر اساس آموزه‌های دینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دکترای کلام اسلامی، پژوهشکده سبک زندگی اسلامی، قم، ایران

چکیده

صنعت هتلداری یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعت گردشگری است. صنعت گردشگری از تعداد زیادی بنگاه اقتصادی تشکیل شده که تمام آن‌ها در یک‌چیز مشترک‌اند: «فراهم‌کردن محصولات ضروری یا مطلوب گردشگران و ارائه خدمات موردنیاز آنان». توفیق در صنعت هتلداری درگرو رعایت بایسته‌هایی است که از آن با عنوان نظام آراستگی یاد می‌شود. نظام آراستگی آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. این نظام، در سازمان‌های تولیدی و خدماتی نتایج با ارزشی در ساماندهی و مرتب کردن محیط‌های کاری و ایجاد عادت‌های مطلوب و فرهنگ مشتری‌گرایی دارد.
  نظام آراستگی با تأکید بر آراستگی جنبه‌های سخت و نرم محیط‌های کاری، روحیه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان می‌آورد و با حذف محدودیت‌های محیطی، کارایی و سلامت کارکنان را افزایش می‌دهد. اجرای این نظام برای رسیدن به هدف‌های متعددی اجرا می‌شود.
در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای در مقام گردآوری و تحلیل و توسعه مفهومی آموزه‌های دینی، نظام آراستگی را با برداشتی از آیات و روایات اسلامی در ارتباط با مدیریت و سازمان‌دهی هتل، موردبررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the decoration system in the hotel with emphasis on organizing and managing the hotel based on religious teachings

نویسندگان [English]

 • Muhammadtaqi Fa’ali 1
 • Hamid Falahati 2
1 An associate professor at The Islamic Open University, Tehran, Science and High Research Dept. Islamic Mysticism Group.
2 PhD Islamic theology, Islamic Lifestyle Research Institute,Qom, Iran
چکیده [English]

 The hotel industry is one of the largest sectors of the tourism industry. The tourism industry is made up of a large number of businesses, all of which have one thing in common: «providing essential or desirable products for tourists as well as the services they need.» Success in the hotel industry depends on the observance of the requirements known as the decoration system. The decoration system refers to the familiarity with how to optimally manage the work environment, and creates valuable results for production and service organizations in organizing and arranging work environments, as well as creating desirable habits and a customer-oriented culture. By emphasizing the decoration of hard and soft aspects of the work environment, this system brings morale, vitality, safety, and quality and at the same time, by eliminating environmental constraints, increases the efficiency and health of employees. The implementation of the mentioned system is
done to achieve several goals.
The present study, relying on the library method in the context of discovery and also, using conceptual analysis and development of religious teachings, evaluates the decoration system based on an understanding of Islamic verses and traditions related to hotel management and organization
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hotel
 • decoration system
 • management
 • organization and religious teachings
 1. آمدی، عبدالواحد. 1366. غررالحکم و دررالکلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 2. بروجردی، حسین. 1314ق. جامع احادیث الشیعه. قم: الصحف.
 3. پاینده، ابوالقاسم. 1382. نهج الفصاحه. تهران: دنیاى دانش.
 4. تقی زاده، هوشنگ و سلطانی فسقندیس، غلامرضا. 1389. تأثیر اخلاق کسب و کار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه. اخلاق در علوم و فناوری 5(3-4).
 5. توکلی. 1391. بررسی اصول مدیریت اسلامی از دیدگاه علوی. کوثر معارف (22).
 6. دهخدا، علی‌اکبر. 1377. لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.
 7. دیلمی، حسن بن‌ابی‌الحسن. 1412ق. ارشاد القلوب. قم: انتشارات رضی.
 8. رضاییان فردویی، صدیقه و قاضی نوری، سیدسپهر. 1389. مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش. سیاست علم و فناوری 3(2).
 9. شیوا، ابراهیم و شوّاخ، فرزین. 1392. مبانی مدیریت هتلداری. تهران: ترمه.
 10. صدوق، محمدبن علی. 1400ق. الامالی. بیروت.
 11. صدوق، محمدبن علی. 1406ق. من لایحضره الفقیه. قم: دار الشریف الرضی للنشر.
 12. صدوق، محمدبن علی. 1413ق. من لایحضره الفقیه. قم" دفتر انتشارات اسلامی.
 13. فاضل، جواد. 1330. سخنان حضرت محمد؟ص؟. تهران: فریدون علمی.
 14. فاضل، جواد. بی‌تا. سخنان علی. تهران: انتشارات علمی.
 15. کراجکی، محمدبن علی بن‌عثمان. 1379. التعجب من اغلاط العامة فی مسئله الامامة. قم: دارالغدیر.
 16. کلینی، محمد بن‌یعقوب. 1365. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 17. مازندرانى، محمد صالح بن احمد1382ق. شرح الکافی‏. تهران: المکتبة الإسلامیة.
 18. مجلسی، محمدباقر. 1403 ق/1404 ق. بحارالانوار. بیروت: مؤسسه الوفا،
 19. معین. 1360. فرهنگ فارسی معین. تهران: امیر کبیر.
 20. نیشابوری، فتال. بی‌تا. روضة الواعظین. قم: انتشارات رضی.
 21. واث‍ق‍ی‌، ق‍اس‍م‌. 1383. م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌. ق‍م‌: زم‍زم‌ ه‍دای‍ت‌.
 22. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى. 1410ق. مجموعة ورّام‏. قم: مکتبه فقیه‏.
 23. ویسی. 1385. اصول مدیریت اسلامی از دیدگاه پیامبر اعظم؟ص؟. پیام 79.
 24. ویسی، غلامرضا. 1384. اصول انتصابات در سازمان‌ها با رویکرد دینی. حصون (5): 177.
 25. ویندگر، هانس. 1386. هتل در طول تاریخ. ترجمه شهنام محمودزاده. دو ماهنامه معمار (45).