بررسی فلسفی رابطه سبک زندگی، پول و مد از منظر جورج زیمل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، قم، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

جورج زیمل یکی ازنظریه‌پردازان فلسفه و جامعه‌شناسی است که نگرش وی در باب سبک زندگی و برخی ابعاد آن تأثیرات قابل‌توجهی بر متفکران بعدی وی گذارده است. او در آثار خود به‌صورت مکرر از واژگان سبک زندگی، سبک‌داری، سبک‌آفرینی و عینیت سبک زندگی سخن گفته و نیز به تحلیل برخی گونه‌های سبک زندگی پرداخته است. شیوه تحلیل فلسفی مد به‌عنوان یکی از مقولات مهم در سبک زندگی و اشاره به عنصر وحدت‌بخشی و تمایز که از منظر وی مهم‌ترین مؤلفه‌های سبک زندگی نیز درشمارند و نیز پول به‌عنوان مؤلفه اساسی اشتراک و وحدت‌بخشی به سبک زندگی بی‌سابقه و بی‌بدیل است.
در این مقاله با تکیه بر آثار اصلی وی در مرحله گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای اسنادی و تحلیل متن در مرحله داوری به تبیین نظرگاه وی در سبک زندگی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A philosophical study of the relationship between lifestyle, money and fashion in George Simmel's Views

نویسندگان [English]

 • Abdul Reza Atashin Sadaf 1
 • Mohammad Kheiri 2
1 PhD student of Philosophy of Social Sciences, Baqer' al Oloom University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.
چکیده [English]

George Simmel is a philosopher and sociologist whose views on lifestyle and some aspects of it have had significant impacts on his later thinkers. In his works, he has repeatedly used the words 'lifestyle', 'having style', 'style making' and 'lifestyle objectivity', and has also analyzed some types of lifestyle. The kind of philosophical analysis of fashion as one of the important categories in lifestyle as well as the elements of unification and differentiation which, in his view, are the most important components of lifestyle, and money as a basic common component of unifying lifestyle, are unprecedented and novel.
In this article, Simmel's main works were gathered and analyzed through documentary method and text analysis, and judged in terms of his views on lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • lifestyle
 • money
 • fashion
 • adventurer
 • gambler
 • stingy
 • extravagant
 1. استونز، راب. 1388. متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمه مهرداد میردامادی. تهران: مرکز.
 2. برزانو، لوئیجی، و کارلو جنوا. 1397. سبک زندگی و جایگاه اجتماعی. ترجمه امیر قربانی. مجله طعم زندگی 3(9): 11-39.
 3. زیمل، گئورک. 1395. گئورک زیمل: گزیده مقالات با مقدمه زیگفرید کراکاور. ترجمه شاپور بهیان. تهران: دنیای اقتصاد.
 4. زیمل، گئورگ. 1397. فلسفه پول. ترجمه شهناز مسمی‌پرست. تهران: پارسه.
 5. کاریگان، پیتر. 1396. جامعه‌شناسی مصرف. ترجمه سعید صدرالاشرافی. تهران: گل آذین.
 6. گرونو، یوکا. 1392. جامعه­شناسی سلیقه. ترجمه مسعود کیانپور. تهران: مرکز.
 1. Simmel.G. 1991. The Problem of Style, Theory, Culture and Society 8(3), pp 63-71.