پیش‌بینی سلامت عمومی، بر اساس سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک‌شده در دانشجویان کارشناسی روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی میزان سلامت عمومی بر اساس سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک‌شده در دانشجویان کارشناسی روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اجرا شده است.
روش: آزمودنی‌ها (96 نفر) دانشجویان کارشناسی روان‌شناسی بودند و از پرسشنامه‌های سلامت عمومی (GHQ-28)، سبک زندگی اسلامی (ILST) و استرس ادراک‌شده (PSS) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: همبستگی میان متغیرهای سلامت عمومی و سبک زندگی اسلامی، (295/0-)، سلامت عمومی و استرس ادراک‌شده (723/0) و سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک‌شده (226/0 -) بود که هر دو از نظر آماری معنادار است. در تحلیل رگرسیون، هر دو متغیر سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک‌شده به‌طور مستقل زیرمقیاس‌های افسردگی و اضطراب را پیش‌بینی می‌کردند.
نتیجه‌گیری: سبک زندگی اسلامی و استرس ادراک‌شده به‌طور مستقل قادر به پیش‌بینی زیرمقیاس‌های مرتبط با سلامت روان دانشجویان هستند؛ بنابراین از طریق ارتقای سبک زندگی اسلامی و کاهش استرس ادراک‌شده در میان دانشجویان، می‌توان سلامت روان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of General Health according to the Islamic Lifestyle and the Perceived Stress among the BA Student of Psychology in Allamah Tabatabaii University of Tehran

نویسندگان [English]

 • Faridah Hussein Thabith 1
 • zahra rezazadeh 2
1 An assistant professor of clinical psychology, Allamah Tabatabaii University, Tehran, Iran .
2 A M.A student of clinical psychology, Allamah Tabatabaii University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

    In her research, the author has tried to predict the rate of general health according to the Islamic lifestyle and the perceived stress among the BA student of Psychology of Allamah Tabatabaii University of Tehran.
Method: samples (96) were chosenfrom among BA students of Psychology; questionnaires of general health (GHQ-28), the Islamic lifestyle (ILST) and perceived stress (PSS) were used. Data have been analyzed according to the regression analysis.
Findings: the correlation among variables of general health and the Islamic lifestyle is 0.295, general health and the perceived stress is 0.723, the Islamic lifestyle andthe perceived stress is0.226, which both statistically are significant. In the regression analysis, the two variables of the Islamic lifestyle and the perceived stress separately could predict the subscales of depression and anxiety.
Conclusion: the Islamic lifestyle and the perceived stress can separately predict the subscales of the health of the students’ psyche. As a result, we can improve the psychical health through the enhancement of the Islamic lifestyle and easing of the students’ stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • General health
 • lifestyle
 • Islamic
 • the perceived stress
 • students
 1. افشانی، سید علیرضا، و زینب جعفری. 1395. رابطه دین‌داری و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 19. 6(2).
 2. اکبری، زهره، رحمت اله خوارزمی، و رقیه ایران یار. 1393. بررسی رابطه بین باورهای فراشناخت. استرس ادراک‌شده با سلامت روان دانشجویان شهر رشت. کنگره علم تربیتی و آسیب‌های اجتماعی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 3. بابک، آناهیتا، سهیلا داوری، پژمان عقدک، و امید پیرحاجی. 1390. ارزیابی سبک زندگی سالمندان استان اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان 29(149): 1064-1073.
 4. بهروزی، ناصر، منیجه شهنی، و سید مهدی پور سید. 1391. رابطه کمال‌گرایی. استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی. مجله راهبرد فرهنگ 20: 84-102.
 5. پناهی میرشکار، غلامحسین، و افسانه مرزیه. 1384. بررسی رابطه بین افسردگی و میزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی در میان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان‌های شهر زاهدان در سال تحصیلی 1378-79. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2(3): 111-123.
 6. تقوی، سید محمدرضا. 1380. بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). 5(4): 381-398.
 7. حاجیها، زهره، و محمد عارف زارعی. 1393. بررسی تأثیر سبک زندگی سالم بر استرس شغلی در حسابداران بخش عمومی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان). فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی 1(1): 71-80.
 8. حسینی مطلق، مهدی، محمدرضا احمدی، و عباسعلی هراتیان. 1394. رابطه پایبندی به سبک زندگی اسلامی با افسردگی و اضطراب. فصلنامه علمی- تخصصی پژوهشنامه سبک زندگی 1(1): 31-45.
 9. حکیم جوادی، منصور، مسعود غلامعلی، و سمیه موسوی فر. 1391. بررسی رابطه احساس تبعیض و استرس ادراک‌شده با سلامت روان در زنان شاغل در شهر رشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.
 10. خطیبی، حسین، و ابوالفضل ساجدی. 1392. مروری بر شاخص‌های سبک زندگی اسلامی. ماهنامه معرفت 22(2): 13-25.
 11. دیماتئو، ام ار. 1991. روان‌شناسی سلامت. ترجمه مهدی موسوی اصل. 1387. انتشارات سمت. تهران.
 12. رجب نژاد، محمدرضا، یحیی حاجی، امیرمهدی طالب، و سعید رجب نژاد. 1392. بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر حیات طیبه در قرآن. نشریه علمی پژوهشی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 1(1): 9-26.
 1. رضایی، مجتبی. 1378. شفا و درمان با قرآن. تهران. بهینه.
 2. ساسان پور، مهشید، امیر عزیزی، و مسعود دهقان منشادی. ۱۳۹۵. اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر رضایت زناشویی و سلامت روان زوجین شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳. مقاله پژوهشی سلامت جامعه 10(6).
 3. سایت سازمان بهداشت جهانی. آگوست 2014.
 4. سپهوند، تورج، بیژن گیلانی، و رضا زمانی. 1387. رابطه استرس ادراک‌شده و سلامت عمومی با توجه به سبک‌های تبیین. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی 38(4): 27-43.
 5. سلم‌آبادی، مجتبی، کیومرث فرح‌بخش، شادی ذوالفقاری، و میثم صادقی. 1394. بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه بیرجند. مقاله علمی پژوهشی دین و سلامت 3(1): 1-10.
 6. شیربیم، زهرا، منصور سودانی، و عبدالله شفیع‌آبادی. 1387. اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان. مجله علمی پژوهشی اندیشه و رفتار 2(8).
 7. شریفی، احمد حسین. 1391. همیشه‌بهار: اخلاق و سبک زندگی اسلامی. قم: دفتر نشر معارف.
 8. علیزاده نوایی، رضا، و سید حمزه حسینی. 1392. وضعیت سلامت روانی دانشجویان در ایران تا سال 1390: مرور منظم. مجله علمی پژوهشی تعالی بالینی 2(1): 1-10.
 9. علیمرادی، زینب، فاطمه سمیعی، و طاهره صادقی. 1391. تأثیر آموزش اصلاح سبک زندگی در کنترل اضطراب. استرس و افسردگی مبتلایان به پرفشاری خون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 19(6): 1-9.
 10. قبادی، سمانه، شیما پرندین، و سید علی حسینی. 1394. بررسی رابطه استرس ادراک‌شده و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه. سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی. تهران: تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی.
 11. قراء زیبایی، فاطمه. 1391. اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر استرس ادراک‌شده و امید به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
 12. کاویانی، محمد. 1392. سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 13. کاویانی، محمد. 1390. کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی. فصلنامه روان‌شناسی و دین 4(2): 27-44.
 14. مداحی، محمدابراهیم، منا صمدزاده، و محمد مجتبی کیخای فرزانه. 1390. بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2(1): 53-63.
 15. مرحمتی، زهرا، و فریده یوسفی. 1394. رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی 10(3): 329-346.
 16. مصباح یزدی، محمدتقی. 1392. سبک زندگی اسلامی. ضرورت‌ها و کاستی‌ها. ماهنامه معرفت. 22(185): 5-12.
 17. موسوی، الهام، احمد علی پور، مژگان آگاه هریس، و حسین زارع. 1393. تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN)  در کاهش استرس ادراک‌شده و نگرانی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی سلامت 3(2).
 18. نادی راوندی، مریم، و محمد عارف سلیمی. 1394. رابطه سبک زندگی اسلامی با میزان تاب‌آوری. دومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی. استانبول. مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 19. نور محمدی نجف‌آبادی، محمد، علی حسین زاده، فریبرز صدیقی، و علی یزد خواستی. 1395. رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه کاشان. نشریه روان‌شناسی و دین 9(1): 85-106.
 20. واحدی، شهرام، جلیل فتح‌آبادی، و سونیا اکبری. 1389. الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی. بهزیستی معنوی. فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی 4( 16-4): 7-24.

 

 1. Andrews.G, Slade. T. 2001. Interpreting scores on the Kessler Psychological Distress Scale (K10). Aust NZ J Public Health 25:494–497.
 1. Clark, K. D. 2010. The Relationship of Perceived Stress and Self-Efficacy among Correctional Employees in Close-Security and Medium-Security-Level Institutions. Degree of Doctor of Philosophy. Psychology. Walden University.
 2. Cohen, S. Kamarck, T., and Mermelstein, R. 1983. A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior 24: 385-396.
 3. Fukuda,s, Morimoto. k. 2001. Lifestyle, stress and cortisol response. Environ Health Prev Med 6(1): 15–21.
 4. Hannah, Dale, Linsay Brassington, and Kristel King. 2014. Theimpactofhealthy lifestyle interventions on mental health and wellbeing: a systematic review 19: 1-24.
 5. Department of Health. (2010). Healthy lives, healthy people: our strategy for public health in England (Vol. 7985). The Stationery Office.
 6. Lazarus, R.S., and Folkman, S. 1984. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
 7. McKenzie, S. Harris, M. 2013. Understanding the relationship between stress, distress and healthy lifestyle behaviour: a qualitative study of patients and general practitioners, licensee BioMed Central Ltd, 14: 166. Practitioners.
 8. Murray, J., Honey. S., Hill. K., Craigs C., and House. A. 2012. Individual influences on lifestyle change to reduce vascular risk: a qualitative literature review. Br J Gen Pract, 62: 403–410.
 9. Sadock, B. J., Sadock, V. A., and Rulz, P. 2009. Kaplan &Sadock’scomprehensive textbook of psychiatry (9thed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 10. Seligman, M. E. P., Walker, E. F., and Rosenhan, D. L. 2001. Abnormal Psychology. (4 th ed). New York: W. W. Norton & Company.
 11. Shankar, N. L., and C. L. Park. 2016. “Effects of stress on students' physical and mental health and academic success.” International Journal of School & Educational Psychology 4(1): 5-9.