پیامدهای نامطلوب پنهان‌کاری نابه‌جا در زندگی زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

از مسائل مهم در رابطه زوجین پنهان‌کاری آن‌ها از یکدیگر است که معمولاً در طول زندگی مشترک پیش می‌آید. پنهان‌کاری نابه‌جا پیامدهای نامطلوبی به‌همراه دارد که آسیب‌های جدی به روابط زوجین وارد می‌کند. شناخت پیامدهای منفی، آگاهی زوجین را نسبت به عواقب رفتارهایی که با یکدیگر دارند، بالا می‌برد تا در رفتارهای خود بیشتر بیندیشند و در موقعیت‌های مختلف زندگی تصمیم صحیحی برگزینند. روش به‌کاررفته در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری داده‌ها، مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه‌ای است. مهم‌ترین پیامدهای منفی حاصل از پنهان‌کاری نابه‌جا شامل بدگمانی و سوءظن، آسیب‌رساندن به همسر، اثرگذاری منفی بر دیگران و سستی روابط زناشویی است. سستی روابط زناشویی حاصل از پنهان‌کاری نابه‌جا به سردی روابط عاطفی و سستی روابط جنسی زوجین منجر می‌شود که در این مقاله ضمن توضیح هر یک از موارد مذکور، به تبیین و تحلیل پیامدهای منفی پنهان‌کاری نابه‌جا پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Unhappy Consequences of Undue Stealth in a Conjugal Life

نویسنده [English]

  • Hamid Moridian
چکیده [English]

    One serious issue in a conjugal life is the stealth which might usually happen during a couple’s joint life. Undue stealth carries unhappy consequences seriously affecting the marital life. Knowing the negative consequences of their behaviors helps a couple to promote the expected knowledge in order to think about their later behaviors and to make correct decision on different occasions of their life.
    The worst consequences of undue stealth are: suspicion, mistrust, harming the spouse and weakening the marital relations that lead to their cold feelings and coldly conjugal relations. The author has examined the negative consequences of the undue stealth explaining the related cases one by one. 
    The method followed for the collection of data is the examination of library documents and that for the conclusion is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stealth
  • unhappy consequences
  • conjugal relations
  • weakness of relations
  • suspicion
  • harming