بنیان‌های نظری سبک زندگی در اندیشه پی‌یر بوردیو با رویکرد انتقادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه تهران، پردیس قم

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه مفید، قم

چکیده

اصطلاح سبک زندگی در اندیشه و آثار بوردیو مفهومی است که با شبکه پیچیده و به هم پیوسته‌ای از مفاهیم نظری مرتبط است. وی در آثار مختلف توصیفی و پیمایشی خود به‌ویژه کتاب «تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی»، با رویکردی جامعه‌شناختی به تحلیل سبک‌های زندگی و طبقات اجتماعی پرداخته و آن را با مفاهیمی همچون فضای اجتماعی، طبقه، میدان، عادت‌واره، سرمایه و سلیقه پیوند داده است. از منظر وی، سبک زندگی مجموعه‌ای از باورها و کنش‌های نظام‌مندی است که افراد و طبقات اجتماعی را از یکدیگر متمایز می‌سازد.
در این مقاله با تکیه بر آثار بوردیو و شارحان عمده اندیشه‌های وی، به شیوه اسنادی و با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مفاهیم و بنیان‌های نظری بوردیو در طرح نظریه سبک زندگی وی پرداخته و با نگاهی انتقادی، اندیشه‌های پی‌یر بوردیو بررسی و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pierre Bourdieu on the Theoretical Grounds of Lifestyle (a critical approach)

نویسندگان [English]

  • Abduriza Atashin Sadaf 1
  • Muhammad Kheiri 2
چکیده [English]

  In Bourdieu’s thought and works, “lifestyle” is a term attached to a complicated and interconnected net of theoretical concepts. In his various surveys and descriptive works particularly his Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Bourdieu has assumed a sociological approach to analyze different lifestyles and social classes and then he went to connect them to concepts such as social space, class, scope, habitus, capital and taste. In his view, lifestyle is a set of systematic beliefs and acts that make individuals and social classes distinct from one another.
In his article, the author has gone to quote from Bourdieu’s works and his major commentators in order to examine Bourdieu’s concepts and theoretical grounds through some descriptive-analytic approach. And in fine, with a critical look, Bourdieu's ideas will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • social space
  • class
  • scope
  • Habitus
  • capital
  • taste