انجام کار صحیح در سبک زندگی اسلامی (اقدامات و فرآیند)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

کار و تلاش از عناصر مهم در تحقق سبک زندگی اسلامی است و از ارکان یا عناصر مقوم تمدن نیز به‌شمار می‌رود، اما مسلمانان در سده‌های اخیر با پدیده کم‌عملی و کم‌کاری مواجه بوده‌اند که شاید یکی از علل آن بی‌توجهی به روش صحیح عمل کردن و درنتیجه نرسیدن به اهداف و ایجاد سرخوردگی بوده است، ازاین‌رو، استخراج روش صحیح انجام عمل که در منابع روایی ذکر شده است، می‌تواند گامی در رفع موانع عمل‌گرایی در سبک زندگی مسلمانان باشد، خصوصاً «عمل‌گرایی کارگزاران». این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی «اقدامات و فرآیند انجام کار» از منظر روایات است. از نتایج این پژوهش آگاهی از دو دسته اقدامات است که باید قبل و حین عمل به آن‌ها دست زد تا «عمل با روش درست» درخارج تحقق یابد. ارائه الگوی مفهومی فرآیند اقدامات به ترتیب زمانی برای تحقق عمل و بازبینه‌ای ساده برای ارزیابی تحقق اقدامات حین عمل و بعدازآن، از دیگر یافته‌های این پژوهش است. رویکرد فرآیندی به روایات این امکان را فراهم می‌آورد که عمل صحیح به شکل یک کل مرکب و نه امور پراکنده غیر مرتبط مورد ملاحظه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carrying Out Works Properly in the Light of Islamic Lifestyle (Measures and procedures)

نویسنده [English]

  • Muhammadhusain Danishkia
چکیده [English]

Labor and endeavor are the main constituents of civilization and key factors of the Islamic lifestyle. In recent decades, however, Muslims came to suffer from slowdown and slackness, which may be caused by their negligence in the properly carrying out their works; thus, they failed to accomplish them and fell into despair. Inferring the properly carrying the works out from the Islamic traditions is one step in lifting the obstacles before practical success for Muslims’ lifestyle, particularly, “for the staff”.  
    In what follows, the author goes to examine “the measures and procedures of doing works” in the light of Islamic traditions through a descriptive-analytic method. As an outcome of this research, mention is to be made to two kinds of measures before and while doing the work properly: 1- offering a paradigm of concept for the chronological process of a work being done; 2- a simple review for the assessment of the measures while doing the work and after it is done. An approach of process to those traditions provides for a right practice to be considered as a whole, rather than the scattered pieces of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • measures before the work
  • measures while doing the work
  • the process of doing a work
  • the review of a work
  • work in the Islamic culture