مبانی پانتئیستی سبک زندگی در معنویت‌‌گرایی جدید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اسلام و مطالعات معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

تفاوت‌های موجود در سبک‌های مختلف معنویت‌گرایی متأثر از تفاوت در مبانی نظری آن‌هاست. درک مبانی خداشناسی و انسان‌شناسی در یک جریان معنویت‌گرا می‌تواند در رمزگشایی از سبک زندگی آن جریان مفید باشد. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از پژوهش‌های موجود درباره عقاید معنویت‌گرایان جدید، دیدگاه متداول این افراد درباره خداوند و انسان را بر محور خداشناسی پانتئیستی تحلیل نماید و ضمن بیان ویژگی‌های خاص پانتئیسم در معنویت جدید، گمانه‌زنی‌هایی درباره تأثیرات آن بر سبک زندگی معنویت‌گرایان ارائه کند. بر اساس یافته‌های این مقاله، خدا در معنویت‌گرایی جدید امری غیرمتعال، محلول در همه‌چیز، همراهی‌کننده و مشکل‌گشاست که در مواقع ضروری با توجه به ندای درون حاضر می‌شود و انسان نه به‌عنوان عبد، مطیع یا تابع خداوند، بلکه به‌عنوان بخش فعال از الوهیت و هوش هدایتگر جهان به‌حساب می‌آید. این نگاه خاص پانتئیستی به خدا و انسان باعث شده است که بروز نشانه‌هایی چون زندگی در لحظه، تقدیس ندای درون، تعامل با خداوند از طریق عشق به خود، دوست داشتن دیگران از طریق خوددوستی، دیدن هر چیز در شعاع وجودی خود و تأکید بر خودشکوفایی و خودبسندگی در سبک زندگی معنویت‌گرایان جدید محتمل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles of Pantheistic Lifestyle in Modern Spiritualism

نویسنده [English]

  • Ahmad Shakirnizdad
Faculty Member Of ISCA
چکیده [English]

  Current differences in different spiritualistic lifestyles stem from their theoretical dissimilar foundations. Knowing the foundations of theism and anthropology in one spiritualistic movement will help to decipher the lifestyle of that movement.
    In his current article, the author has tried to refer to the ongoing researches on the beliefs of modern spiritualists in order to analyze their celebrated spiritualistic view on God and mankind in the light of pantheistic theism; mentioning the features of pantheism in modern spiritualism, he has also gone to propose some estimations about its impacts on the spiritualistic lifestyle. God in modern spiritualism, according to the findings of this article, is a none-exalted being, penetrating into everything, along with everything, and a troubleshooter who on emergency cases would appear all of a sudden due to the call from inside; and mankind is not his obedient servant, rather an active unit in the divinity and the intelligence guiding the universe. This particular pantheistic view on God and man has given rise to some signs such as living in the moment, sanctifying the inside call, dealing with God through self-love, altruism through self-love, considering everything so far as it concerns oneself, insisting on self-promotion and self-sufficiency in the lifestyle of modern spiritualists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern spiritualism
  • theism
  • anthropology
  • pantheism
  • self-divinity