شیوه‌‎های تعامل امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با مخالفان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

موسسه ال یسین

چکیده

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از شیوه­های کلامی و همچنین شیوه­های غیرکلامی در تعامل با مخالفان استفاده کرد. ایشان هم در زمان پیش از حکومت و هم در زمان حکومت خویش، با مخالفان گفتگوی حضوری داشته و در زمان حکومت هم از روش نامه­نگاری در تعامل با مخالفان استفاده کرده است. همچنین دیگر روش­های کلامی مورد استفاده حضرت، در تعامل با مخالفان، وعظ و خطابه است که شامل این موارد می­شود: احتجاج با مخالفان، تهدید مخالفان، مذمت مخالفان و روشنگری از طریق بیان ظلم، مکر و حیله مخالفان. شیوه­های غیرکلامی تعامل علی (علیه السلام) با مخالفان عبارت‌اند از: مدارا، نبرد مسلحانه و برخورد با بدعت‌ها. در گردآوری مطالب، از روش اسناد کتابخانه­ای و در مقام داوری تحقیقات مشابه پیشین، از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Ali’s Methods of interactions with his Opponents

چکیده [English]

    In the course of transactions with his opponents, Imam Ali used to make use of lingual and none-lingual methods. Both before and during his government with his opponents, Imam Ali made use of verbal negotiation and sometimes letter writing particularly during his government. Mention can also be made to other lingual methods such as giving sermons and admonition including the following cases: argumentation with the opponent, threatening them, blaming them, enlightening through the clarification of their unjust position and their conspiracy and machination. Imam Ali's none-lingual methods include: tolerance, armed battle, and taking action against heresies.
    In the collection of data, he has made use of the reference to the library; and in his judgment on the preceding similar researches, the author has made use of descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dissimulation
  • tolerance
  • opponent
  • Interaction
  • lingual and none-lingual relation