سبک زندگی دینی و مصرف گرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

موضوع «مصرف‏‌گرایی» یکی از ویژگی‌‏ها و ترجیحات سبک زندگی غربی است که تحت تأثیر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی به‌‏ویژه غلبه نظام سرمایه‌‏داری متأخر در چند دهه اخیر به ظهور رسیده است. همچنین مصرف‏‌گرایی از رهگذر فرآیند جهانی شدن، ارتباطات گسترده جوامع، اشاعه فرهنگی، رسانه‌‏های جهان‏گستر به رویه نسبتا رایج و شایع جامعه جهانی تبدیل شده است.
در تبیین علل و عوامل مؤثر در رواج و نفوذ روزافزون این فرهنگ و نیز پیامدهای فردی و اجتماعی آن تاکنون دیدگاه‏‌های مختلفی با رویکردهای روان‏شناختی، روان‏کاوی، جامعه‌‏شناختی و مطالعات فرهنگی، اقتصادی، ارتباطاتی و الهیاتی عرضه شده است. در این رویکردها، بیش از جنبه‌‏های اقتصادی به جنبه‌‏های فرهنگی و اجتماعی این پدیده، توجه شده است.
این نوشتار درصدد است که با ارجاع ضمنی به دیدگاه‏‌های ارائه شده، جایگاه این رفتار را در سبک زندگی غالب و رایج کنونی، از ابعاد مختلف و با رویکرد غالب مطالعات فرهنگی، تحلیل کند و در پایان به صورت گزاره‏‌وار و مختصر به خطوط عام الگوی مصرف از دیدگاه اسلام توجه دهد. روش آن در مقام گردآوری اطلاعات اسنادی و در مقام بررسی آن‏ها، تفسیری، تعلیلی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumerism in a Modern and Religious Style of Life

نویسنده [English]

  • seyed hossein sharaf aldin
چکیده [English]

Changes due to technological developments in recent years, along with changes in world economy, have increased the importance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the economic development of countries. To thrive in a competitive environment, these enterprises need to improve the quality of their products and managerial processes as well as reduce their costs. To do so, adoption of Information Technology (IT) is imperative. Investigations demonstrate that although IT and e-business can be employed beneficially in such enterprises, to apply IT successfully and to take full advantage of IT application certain conditions must be met. In other words, success in applying IT in these enterprises is conditional. This being so, several studies have been triggered to investigate critical factors affecting IT application and e-business in SMEs, which is the subject of the present study. After defining the role of SMEs in economic development, the study examines the applications of IT as well as critical factors affecting IT application in these businesses. Pettigrew and Whipp’s model of change has been used to classify and present the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Small and Medium-Sized Enterprises
  • Success Factors
  • Failure Factors
  • change
  • Classification