نویسنده = نصرالله نظری
کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 77-98

نصرالله نظری؛ سیدحسین شرف الدین