نویسنده = مجید کافی
تعداد مقالات: 2
1. سبک زندگی در پرتو قرآن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-39

مجید کافی


2. هدفمندی و آرمان‌گرایی در سبک زندگی اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-141

مجید کافی