تجربۀ زیستۀ زنان از راهبردهای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین نقش زنان در سبک زندگی اسلامی نقش مادری و تربیت فرزند است؛ اما امروزه بسیاری از زنان به در کنار نقش مادری، به دلیل اشتغال، موظف به ایفای صحیح نقش شغلی نیز هستند و از این‌رو برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری اهمیتی ویژه دارد. در سال‌های اخیر تعداد زنان عضو هیئت علمی دانشگاه افزایش یافته است و به دلیل حجم زیاد وظایف شغلی که بر عهده دارند، برقراری تعادل بین نقش شغلی و خانوادگی و به طور خاص مادری‌ برای آن‌ها با دشواری‌های خاصّی همراه است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای این زنان برای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری با استفاده از روش کیفی بوده است. به این منظور با مصاحبه با 20 نفر از زنان عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها به استخراج راهبردها پرداخته است. بر اساس یافته‌ها راهبردهای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری شامل هشت مقولۀ اصلی «تلاش سخت‌کوشانه در راستای اهداف شغلی»، «تلاش برای مادری خوب»، «خودفراموشی»، «فروکاستن اهداف شغلی»، «مدیریت زمان»، «تقسیم کار»، «تدابیر فرزندآوری» و «برون سپاری انجام برخی از امور خانواده» بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's lived experience of strategies for balancing the Occupational and maternal role

نویسنده [English]

  • Shohre Rowshani
Assistant Professor of Department of Social Science and Development Studies, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important role of women in the Islamic lifestyle is the maternal role and raising children; But today, many women, in addition to the maternal role, due to their employment, are also obliged to perform the occupational role properly, and therefore, establishing a balance between the occupational and maternal role is particularly important. In recent years, the number of women faculty members has increased and due to the large number of job responsibilities they perform, balancing the job and family roles, and especially motherhood, is associated with certain difficulties for them. In this regard, the aim of this study was to identify the strategies of these women to balance the Occupational and maternal role using a qualitative method. For this purpose, by interviewing 20 women faculty members of the university and the qualitative content analysis of the interviews, it has extracted strategies. Based on the findings, strategies for balancing the occupational and maternal role include Eight main categories "hard work towards career goals", "striving for good mothering", "self-forgetfulness", "reducing job goals", "time management", "division of labor" , "fertility plans" and "utilization of services for home affairs".

کلیدواژه‌ها [English]

  • work-family balance
  • maternal role
  • employment
  • women
  • university faculty members