کلیدواژه‌ها = دین
سبک زندگی به‌مثابۀ عامل میانجی دین و سلامت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-101

امیر قربانی


بازنمایی نقش روحانیت در سینمای پس از انقلاب با رویکرد زندگی دینی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 171-196

عبدالله گودرزی؛ الله کرم کرمی پور؛ سید محمد علی دیباجی


سبک زندگی با رویکرد معنوی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-97

سید حسین شرف الدین


مقابله با ناملایمات زندگی: تبیین و بررسی نظریه مقابله دینی پارگامنت

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-125

امیر قربانی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمدمهدی علیمردی