کلیدواژه‌ها = سعادت‌نگری
مؤلفه‌های لذت‌بری سعادت‌نگر بر اساس منابع اسلامی: تدوین یک مدل مفهومی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 127-161

مهدی عباسی؛ رحیم ناروئی نصرتی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدکامران قریشی