کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
واکاوی پدیدارشناسانه فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401

مرضیه شهریاری


تأثیر سبک زندگی «مسرفانه» بر ساحات وجودی انسان از نگاه قرآن (با رویکرد تحلیل شبکه مضامین)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 9-41

محمدتقی بقائی زاده تفت؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی


سبک زندگی به‌مثابۀ عامل میانجی دین و سلامت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-101

امیر قربانی


نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق زناشویی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 103-116

منصوره زارعان؛ شهره روشنی


اوقات فراغت در سبک زندگی خانوادگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-58

مجید کافی


جذب و حفظ مخاطب برای رسانۀ خبری در ایران با استفاده از نظریۀ سبک زندگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

اسماعیل افقهی؛ اعظم میرزمانی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سیدحسین شرف‌الدین


سبک زندگی مبتنی بر زیست شبانه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-116

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مریم کردلو


بررسی مبانی کنش‌های روادارانه ناظر بر بینش‌های عرفانی داراشکوه و بومه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 117-136

محسن گلپایگانی؛ محمدتقی انصاری‌پور؛ رضا الهی منش


سبک زندگی، تعهد زناشویی و مسئولیت‌پذیری در زنان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-28

مهرانگیز شعاع کاظمی


معرفی و کاربست روش «الگوپردازی بنیادین» در مطالعات سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 75-101

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسگری؛ مهتاب عیدی


بازنمایی نقش روحانیت در سینمای پس از انقلاب با رویکرد زندگی دینی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 171-196

عبدالله گودرزی؛ الله کرم کرمی پور؛ سید محمد علی دیباجی


ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر سبک زندگی نشاط‌محور

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-82

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ ندا خداکرمیان گیلان


رابطه بین سبک زندگی وتأخیر سن ازدواج در دانشجویان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-139

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ فرح فرازنده پور


نظام موضوعات و مفاهیم نظریه سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره علوی (علیه السلام) با تأکید بر نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 83-110

جواد یارعلی؛ مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشاط‌‌‌ دوست؛ حمیدرضا عریضی


سبک زندگی و سیره؛ تمایزات و اشتراک‌ها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 89-104

محمد تقی فعالی


بنیان‌های نظری سبک زندگی در اندیشه پی‌یر بوردیو با رویکرد انتقادی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 9-44

عبدالرضا آتشین‌صدف؛ محمد خیری