کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
سازه معنویت سازمانی: راهنمایی عملی برای ارتقاء کیفیت زندگی در محیط کار

دوره 9، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 9-32

ابوطالب خدمتی؛ علی عبداللهی نیسیانی؛ حسن روشن


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توازن زندگی-کار با رویکرد سبک زندگی ایرانی-اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 121-153

مصطفی محمدی؛ اسماعیل اسدی؛ کرم اله دانشفرد


کارکرد نمادها در برخی رسوم فرهنگی مردم تنکابن و سبک زندگی آن‌ها

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 29-50

زهرا ولی زاده علی آبادی؛ محمدصادق فربد؛ فریبا میراسکندری؛ علی باصری


واکاوی پدیدارشناسانه فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 65-92

مرضیه شهریاری


آسیب‌شناسی فردی مصرف کاربران حوزوی در شبکه‌های اجتماعی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 117-146

مهدی فدایی؛ محمدجواد مهدی آسا


تأثیر سبک زندگی «مسرفانه» بر ساحات وجودی انسان از نگاه قرآن (با رویکرد تحلیل شبکه مضامین)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 9-41

محمدتقی بقائی زاده تفت؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی


سبک زندگی به‌مثابۀ عامل میانجی دین و سلامت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-101

امیر قربانی


نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق زناشویی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 103-116

منصوره زارعان؛ شهره روشنی


اوقات فراغت در سبک زندگی خانوادگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-58

مجید کافی


جذب و حفظ مخاطب برای رسانۀ خبری در ایران با استفاده از نظریۀ سبک زندگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

اسماعیل افقهی؛ اعظم میرزمانی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سیدحسین شرف‌الدین


سبک زندگی مبتنی بر زیست شبانه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-116

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مریم کردلو


بررسی مبانی کنش‌های روادارانه ناظر بر بینش‌های عرفانی داراشکوه و بومه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 117-136

محسن گلپایگانی؛ محمدتقی انصاری‌پور؛ رضا الهی منش


سبک زندگی، تعهد زناشویی و مسئولیت‌پذیری در زنان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-28

مهرانگیز شعاع کاظمی


معرفی و کاربست روش «الگوپردازی بنیادین» در مطالعات سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 75-101

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسگری؛ مهتاب عیدی


بازنمایی نقش روحانیت در سینمای پس از انقلاب با رویکرد زندگی دینی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 171-196

عبدالله گودرزی؛ الله کرم کرمی پور؛ سید محمد علی دیباجی


ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر سبک زندگی نشاط‌محور

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-82

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ ندا خداکرمیان گیلان


رابطه بین سبک زندگی وتأخیر سن ازدواج در دانشجویان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 125-139

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ فرح فرازنده پور