نویسنده = محسن گلپایگانی
بررسی مبانی کنش‌های روادارانه ناظر بر بینش‌های عرفانی داراشکوه و بومه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 117-136

محسن گلپایگانی؛ محمدتقی انصاری‌پور؛ رضا الهی منش