نویسنده = خداکرمیان گیلان، ندا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر سبک زندگی نشاط‌محور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-82

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ ندا خداکرمیان گیلان