نویسنده = میرمحمدیان، سید محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی تاب‌آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-97

محمد فرهوش؛ حسین رادمرد؛ سید محمد حسن میرمحمدیان؛ زهرا پلنگی