نویسنده = قربانی، نادیه
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین سبک زندگی وتأخیر سن ازدواج در دانشجویان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-139

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ فرح فرازنده پور


2. بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان زنان هیأت علمی دانشگاه‌های شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-78

نادیه قربانی؛ مهرانگیز شعاع‌کاظمی؛ الهه حجازی