نویسنده = امیر قربانی
سبک زندگی به‌مثابۀ عامل میانجی دین و سلامت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-101

امیر قربانی


مقابله با ناملایمات زندگی: تبیین و بررسی نظریه مقابله دینی پارگامنت

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-125

امیر قربانی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمدمهدی علیمردی