نویسنده = فعالی، محمد تقی
تعداد مقالات: 2
1. سبک زندگی و سیره؛ تمایزات و اشتراک‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-104

محمد تقی فعالی


2. مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-28

محمّدتقی فعّالی؛ مطهره فعاّلی