نویسنده = محمدصادق فربد
کارکرد نمادها در برخی رسوم فرهنگی مردم تنکابن و سبک زندگی آن‌ها

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 29-50

زهرا ولی زاده علی آبادی؛ محمدصادق فربد؛ فریبا میراسکندری؛ علی باصری