جایگاه متن در تقریر سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

برای استخراج و کشف سبک زندگی دینی، دو رویکرد افراط و تفریط در تقریر رابطه متن و معرفت دینی، قابل تقریر است. رویکرد افراطی، تلاش دارد تا ضرورتا در مواجهه با هر معرفتی، راهی برای استناد به متن دینی بیابد و عملا معرفت بدون استناد به متن را معرفت نمی‌داند. لزوم پرهیز از نگاه کمی به گزاره‌های دینی و همین‌طور لزوم توجه به انتقال تمدنی معارف در کنار انتقال در قالب اخبارآحاد، این رویکرد را با چالش مواجه می‌کند. در مقابل، واگرایی از متن، آسیب قابل توجهی در نهادینه شدن سبک زندگی در جامعه از جمله فاصله-گرفتن از ادبیات انگیزشی خود متن است. در ایجاد تعادل بین این دو رویکرد و رسیدن به رویکرد مختار این پژوهش، چهار متغیر تأثیرگذار در نوع مواجهه با متن مورد بررسی قرار می‌گیرند که عبارتند از: «نوع طبقه‌بندی گزاره‌های دینی»، «تحیل کمی گزاره‌های دینی»، «سیاق گفتاری و نوع خوانش متن دینی» و «انتقال تمدنی معارف». نتیجه نهایی بررسی این متغیرها، کارکرد جملات و متون دینی را در تقریر سبک زندگی اسلامی و به صورت ویژه در دو قالب از جملات با عنوان جملات منتقله و جملات نشان‌دار، نشان خواهد داد و در مورد سایر جملات نیز، تقدم محتوا نسبت به متن و سند نباید نادیده گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the text in the style of Islamic lifestyle

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ahmadi
University of Tehran
چکیده [English]

The religious texts of the Qur'an and hadiths are always the main reference to the production of Islamic religious lifestyle, and the reference to these texts is considered as a backbone for the explanation of the religious lifestyle - as part of religious knowledge. But in the scientific approach, it is necessary to deal with the kind of relationship between the text and religious knowledge. It seems that the two extreme approaches in this approach can be readable. Extreme approach attempts to find a way of citing religious texts necessarily in the face of any epistemology and practically does not know the knowledge without reference to the text. The need to avoid a bit of religious beliefs, and the need to pay attention to the transformation of education along with the transfer of news in the form of news, challenges this approach. In contrast to this approach, the divergence of text is a significant damage to the institutionalization of lifestyle in society. Critics of this approach point to the prevalence of Islamic lifestyle and ethical virtues in the revival of reference to the text, and believe that the association with the ethical teachings of religion without direct relation with religious texts is the depriving of audiences of the exact moral delicacies that The holy shrine employs it in the body of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious lifestyle
  • textualism
  • divergence of the text
  • interpretive interpretation
  • Islamic ethics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1398