تعداد مقالات: 90

1. صفحات نخست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-7


8. سبک زندگی دینی و مصرف گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-30

سید حسین شرف الدین


10. خطاهای اسنادی و نقش آن در رفتار انسان از منظر قران کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-23

هادی عبدلی؛ محمدرضا احمدی


11. مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-28

محمّدتقی فعّالی؛ مطهره فعاّلی


13. بنیان‌های نظری سبک زندگی در اندیشه پی‌یر بوردیو با رویکرد انتقادی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-44

عبدالرضا آتشین‌صدف؛ محمد خیری


14. سبک زندگی در پرتو قرآن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-39

مجید کافی


15. بررسی مشروعیت سبک زندگی ریاضتی بر اساس قاعده لاضرر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-26

مجید عطایی نظری؛ سیدحسن اسلامی


21. مبانی پانتئیستی سبک زندگی در معنویت‌‌گرایی جدید

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-41

احمد شاکرنژاد


23. ظرفیت‌شناسی روان‌شناسی برای سبک زندگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-44

مسعود آذربایجانی


24. شاخص‌ها و مؤلفه‌های کاربردی سبک زندگی اسلامی در تبلیغات محیطی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-49

زهرا فیضی؛ مصعومه امید بخش؛ لیلا خسروی؛ حمید صابر فرزام


25. تبیین نقش تغذیه بر اخلاق و سلامت روان در رهیافت سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-54

حسن روشن؛ غلامرضا نورمحمدی؛ سیدمجید نظام‌الدینی