کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای 30 سال شهر کرمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-144

صولت افضلی گروه؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار


2. رابطه بین سبک زندگی وتأخیر سن ازدواج در دانشجویان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-139

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ فرح فرازنده پور