نویسنده = صولت افضلی گروه
بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای 30 سال شهر کرمان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 117-144

صولت افضلی گروه؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار