نویسنده = عبدالرضا آتشین‌صدف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلسفی رابطه سبک زندگی، پول و مد از منظر جورج زیمل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-67

عبدالرضا آتشین‌صدف؛ محمد خیری


2. بنیان‌های نظری سبک زندگی در اندیشه پی‌یر بوردیو با رویکرد انتقادی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-44

عبدالرضا آتشین‌صدف؛ محمد خیری