نویسنده = سید حسین شرف الدین
تعداد مقالات: 4
2. سبک زندگی با رویکرد معنوی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-97

سید حسین شرف الدین


3. کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-98

نصرالله نظری؛ سیدحسین شرف الدین


4. سبک زندگی دینی و مصرف گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-30

سید حسین شرف الدین